architektura interiery design
d9
NOVÉ CENTRUM MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE    
2009    soutěž 3.místo    
zpět
Ambiciózní soutěž na vybudování nového centra vinařského města a začlenění historických objektů sýpky a statku. Návrh vytváří nové náměstí, do kterého průhledem vtahuje dominantní sýpku. Osa vyznačená kamennými bloky v dlažbě začíná u Nové radnice, prochází celým středem města kolem sýpky, skrz náměstí a končí ve dvoře statku u vstupu do Centrální Vinotéky připomínající vinařský sud.
picturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicture
   NÁVRH    VARIANTA 2